Komitet

Komitet parafialny

Ryszard Dębski – przewodniczący

Małgorzata Sęk – wiceprzewodnicząca

Danuta Michaliszyn – sekretarka protokołowa

Anna Prugar – sekretarka finansowa

 

Katarzyna Taranda – dyrektorka

Jan Kwiatkowski – dyrektor

Dariusz Sieńko – dyrektor

Komisja rewizyjna

Krystyna Kwiatkowska – przewodnicząca

Irena Zalewska

Jan Kwiatkowski

 Proboszcz

ks. Marek Michalik