Ważne

 

Biuro parafialne

Niedziele  9.30 – 10.15, dni powszednie (z wyjątkiem sobót) 17.00 – 18.00.

Chrzest Święty
Zamiar chrztu dziecka zgłaszamy normalnie z miesięcznym wyprzedzeniem. Doroślisprawa indywidualna, do uzgodnienia.

I Komunia Święta i Bierzmowanie
Przygotowanie do tych sakramentów odbywa się indywidualnie po uzgodnieniu z ks. proboszczem. Zachęcamy również osoby dorosłe, które z różnych względów nie przyjęły wcześniej sakramentu Bierzmowania, aby to zgłosiły i przystąpiły do tego sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej.

Sakrament pojednania
Spowiedź indywidualna (dla młodych do 16 lat i dla wszystkich chętnych) – 15 min. przed mszą świętą lub po indywidualnym ustaleniu. Spowiedź powszechnana początku każdej mszy świętej (w pierwsze niedziele każdego miesiąca odbywamy wspólny rachunek sumienia na początku mszy).

Eucharystia
Każda niedziela i święto o godz. 10.30 (język polski). Komunii Świętej udzielamy zawsze pod dwiema postaciami.

Sakrament Chorych
Potrzebę sakramentu namaszczenia zgłaszamy kapłanowi w każdym czasie. Sakrament mogą i powinni przyjmować nie tylko obłożnie chorzy czy w stanie ciężkm, ale również osoby, które czują osłabienie duszy lub ciała z powodu wieku.

Małżeństwo
Zamiar zawarcia małżeństwa zgłaszamy możliwie wcześnie, nawet 3 miesiące przed planowanym terminem.